ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: gebied tijdelijkheid windenergie (aanwijzing in art. 3.169) (ID: 27)

Name: gebied tijdelijkheid windenergie (aanwijzing in art. 3.169)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Op basis van de Crisis- en herstelwet kunnen windturbines in de provincie Groningen worden bestemd door middel van een voorlopige bestemming. De provincie Groningen heeft in de Omgevingsverordening vastgelegd dat van deze optie uit de Crisis- en herstelwet gebruik gemaakt dient te worden in de gebieden die binnen de begrenzing van het object ‘tijdelijkheid windenergie’ vallen.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata