ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: aardbevingsgebied (aanwijzing in art. 3.4.1) (ID: 1)

Name: aardbevingsgebied (aanwijzing in art. 3.4.1)

Display Field: GML_PARENT_ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat de begrenzing van het aardbevingsgebied zoals deze is vastgelegd in de provinciale verordening. De provinciale Omgevingsverordening bevat regels ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke sloop van karakteristieke gebouwen in het aardbevingsgebied zonder voorafgaande zorgvuldige belangafweging. Daarom is benoemd om welk gebied het dan gaat. De gemeentelijke herindeling vereist een aanpassing van de omschrijving van het begrip aardbevingsgebied in de Omgevingsverordening (artikel 2.7). Hiervoor is kaart 11 toegevoegd, dit is een weergave van de situatie tot de gemeentelijke herindelingen per 1-1-2019.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata