ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Beheergebied Ambitie (ID: 50)

Parent Layer: Natuurbeheerplan 2018

Name: Beheergebied Ambitie

Display Field: TOEGESTANEBEHEERPAKKETTEN

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De ambitiekaart geeft de gebieden aan waar een verbetering van de natuurkwaliteit op langere termijn mogelijk en wenselijk is.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 20085ed691a246698d2ddf5652a6f00a

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata