ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie. Begrensd zoekgebied waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.
summary: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie. Begrensd zoekgebied waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Natuurbeheerplan 2019 - Zoekgebied Water
type:
url:
tags: ["AGRARISCH NATUURBEHEER","BEGRENZINGENPLANNEN","BEHEERSGEBIEDSPLANNEN","NATUURONTWIKKELING","SUBSIDIES"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: