ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Beheergebied Ambitie (ID: 32)

Parent Layer: Natuurbeheerplan 2020

Name: Beheergebied Ambitie

Display Field: Join_Count

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Gebied met natuur- of landschapswaarden met natuurtypen zoals in de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>Ambitiekaart is vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd of het gebied is</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>begrensd als beoogde NNN. Wanneer een ecologische verbindingszone kan</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>worden begrensd op Top10NL niveau kan deze worden meegenomen in de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>kaart. Dit model biedt geen ruimte voor beleidskaarten met een ander</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>abstractieniveau.</SPAN></P><P><SPAN>Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten. Deze klasse is de basis</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>voor de ambitiekaart. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 20085ed691a246698d2ddf5652a6f00a

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata