ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie.
summary: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.</SPAN><SPAN> </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Natuurbeheerplan 2022 - Zoekgebied Water
type:
url:
tags: ["AGRARISCH NATUURBEHEER","BEGRENZINGENPLANNEN","BEHEERSGEBIEDSPLANNEN","NATUURONTWIKKELING","SUBSIDIES"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: