ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Uitwerking beleid. In het kader van de landelijke IKN (Informatiekaart Natuur) is de structuur van het bestand aangepast in oktober 2021.
summary: Uitwerking beleid. In het kader van de landelijke IKN (Informatiekaart Natuur) is de structuur van het bestand aangepast in oktober 2021.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat een robuust stelsel van natuurgebieden, beheersgebieden en verbindingszones. Door natuurgebieden met elkaar te koppelen worden de overlevingskansen van dier- en plantensoorten vergroot. Een groot aantal van deze natuurgebieden bestaan al en is in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties. Om het beoogde netwerk van natuurgebieden te voltooien zullen ook nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld. De nieuwe natuurgebieden zijn de afgelopen jaren begrensd. Vaak zijn dit gebieden die nu nog een landbouwkundige functie hebben.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen, dit bestand kan onbeperkt uitgeleverd worden</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: NatuurNetwerk Nederland (NNN)
type:
url:
tags: ["ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR","BEHEERSGEBIEDSPLANNEN","NATUURGEBIEDEN","NATUUR","NATUUR EN BOS EN LANDSCHAP"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: