ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Zoekgebied Water (ID: 2)

Name: Zoekgebied Water

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied water geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor waterbeheertypen kan worden aangevraagd.</SPAN><SPAN> Geomagazijn.GEO</SPAN><SPAN>statisch</SPAN><SPAN>.NAT_NBP202</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN>_ZOEKGEBIEDWATER</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: d4c0db7267dc4e9b80ca3c5e2d33c671

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 20000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata