ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Er staat in vermeld welke natuur aanwezig is en welke beheerdoelen hiervoor gelden.
summary: Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Er staat in vermeld welke natuur aanwezig is en welke beheerdoelen hiervoor gelden.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het </SPAN><SPAN>Natuurbeheerplan 2022 - Agrarisch Zoekgebied</SPAN><SPAN>. </SPAN><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De leefgebieden van het agrarisch zoekgebied geven aan waar met ingang van 1 januari 202</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN> subsidie voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kan worden.</SPAN><SPAN> </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Natuurbeheerplan 2022 - Agrarisch Zoekgebied
type:
url:
tags: ["AGRARISCH NATUURBEHEER","BEGRENZINGENPLANNEN","BEHEERSGEBIEDSPLANNEN","NATUURONTWIKKELING","SUBSIDIES"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: