ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Een aantal voorbeelden van projecten waarbij klimaatadaptatie is toegepast. De projecten liggen in Groningen en Drenthe. Er zijn 5 regio's aangegeven. De projecten zijn ingedeeld volgens de 4 thema's 'De stad als een spons', 'Klimaatbestendige landbouw', 'Slimme oplossingen voor kustverdediging' en 'Waterberging met een plus'.
summary: Een aantal voorbeelden van projecten waarbij klimaatadaptatie is toegepast. De projecten liggen in Groningen en Drenthe. Er zijn 5 regio's aangegeven. De projecten zijn ingedeeld volgens de 4 thema's 'De stad als een spons', 'Klimaatbestendige landbouw', 'Slimme oplossingen voor kustverdediging' en 'Waterberging met een plus'.
extent: [[6,52],[7,53]]
accessInformation:
_ssl: true
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Map
type: Map Service
url:
tags: ["best practices","klimaatadaptatie"]
culture: nl-NL
name: Klimaat_Best_Practices
guid: 361D6B9F-8456-4347-AE3D-32F3B8752978
minScale: 0
spatialReference: RD_New