ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Zoetwaterbeschikbaarheid_HuidigeSituatie)

Grondwateronttrekkingen (2017) (3)
industrie industrie
strategische drinkwaterwinning strategische drinkwaterwinning
drinkwater drinkwater
Grondwaterbeschermingsgebied (Omgevingsverordening, 2017) (4)
Verzilting situatie 2018 (Wetterskip Fryslân, 2019) (0)
Hoog risico Hoog risico
Matig risico Matig risico
Beperkt risico Beperkt risico