ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Waterkwaliteit___Huidige_situatie_v2)

Zwemwaterlocaties (Omgevingsvisie 2016-2020, revisie 2017) (0)
Drinkwaterwingebied (Omgevingsverordening, 2017) (3)
Grondwaterbeschermingsgebied (Omgevingsverordening, 2017) (4)
Gebieden met verbod op fysische bodemaantasting (Omgevingsverordening 2016) (5)
Diepe plassen en meren (Omgevingsverordening 2016) (9)
Oppervlaktewaterlichamen - lijnen (SGBP2, 2019) (6)
Oppervlaktewaterlichamen - grote wateren (SGBP2, 2019) (11)
Grondwaterlichamen (SGBP2, 2019) (1)
Deklaag Rijn-Noord Deklaag Rijn-Noord
Deklaag Rijn-Oost Deklaag Rijn-Oost
Deklaag Rijn-West Deklaag Rijn-West
Duin Maas Duin Maas
Duin Rijn-West Duin Rijn-West
Grondwater in diepe zandlagen Grondwater in diepe zandlagen
Krijt Zuid-Limburg Krijt Zuid-Limburg
Maas_Slenk_diep Maas_Slenk_diep
Wadden Rijn-Noord Wadden Rijn-Noord
Zand Eems Zand Eems
Zand Maas Zand Maas
Zand Rijn-Midden Zand Rijn-Midden
Zand Rijn-Noord Zand Rijn-Noord
Zand Rijn-Oost Zand Rijn-Oost
Zand Rijn-West Zand Rijn-West
Zoet grondwater in dekzand Zoet grondwater in dekzand
Zoet grondwater in duingebieden Zoet grondwater in duingebieden
Zoet grondwater in kreekgebieden Zoet grondwater in kreekgebieden
Zout Eems Zout Eems
Zout Maas Zout Maas
Zout Rijn-Noord Zout Rijn-Noord
Zout Rijn-West Zout Rijn-West
Zout grondwater in ondiepe zandlagen Zout grondwater in ondiepe zandlagen
<all other values> <all other values>