ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Regionale Waterkeringen (Omgevingsvisie 2016-2020) (ID: 30)

Name: Regionale Waterkeringen (Omgevingsvisie 2016-2020)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat regionale waterkeringen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de functie van de bestaande of toekomstige primaire waterkering. Voor het geval bij overvloedige neerslag het regionale watersysteem het regenwater niet kan bergen, moeten wij gebieden achter de hand hebben voor waterberging.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 0cc1b0c3c0264969851c4b5d1154c15f

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata