ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Omgevingsveiligheid)

Bebouwingszone - Waterkeringszone (1)
Beschermingszone - Waterkeringszone (2)
Profiel van vrije ruimte - Waterkeringszone (3)
Waterkeringszone (4)
Gebieden met verbod op fysische bodemaantasting (6)
Bufferzone voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (7)
Voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (8)
Gesloten stortplaatsen (9)
Bergingsgebieden (11)
Drinkwatergebied (12)
Grondwaterbeschermingsgebied (13)
Noodbergingsgebieden (14)
Zoekgebied noodberging (15)
Stiltegebieden (16)
Vervoer gevaarlijke stoffen (18)
Veiligheidszone 1 provinciale wegen (19)
Veiligheidszone 3 transport (20)
Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen (21)