ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_NOVI_Toekomstbestendig_landelijk_gebied)

Landelijk gebied (0)
Veen(weide)gebied, bodemdaling en/of erosie mogelijk Veen(weide)gebied, bodemdaling en/of erosie mogelijk
Verzilting Verzilting
O.a. Bos- en natuurgebied O.a. Bos- en natuurgebied
Versterken bedrijvigheid, werken aan leefbaarheid en vitale gemeenschappen Versterken bedrijvigheid, werken aan leefbaarheid en vitale gemeenschappen
Voornamelijk akkerbouw Voornamelijk akkerbouw
Voornamelijk veehouderij Voornamelijk veehouderij
Gasveld Slochteren (NLOG) (1)