ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_NOVI_Energietransitie)

Energietransitie punten (0)
Energiehubs (inclusief opslag duurzame energie) Energiehubs (inclusief opslag duurzame energie)
COs-opslag bijvoorbeeld in voormalige gasvelden COs-opslag bijvoorbeeld in voormalige gasvelden
Opslagmogelijkheden voor bijvoorbeeld waterstof Opslagmogelijkheden voor bijvoorbeeld waterstof
Duurzame energie (zon, wind, biomassa, geothermie, TEO, TEA) Duurzame energie (zon, wind, biomassa, geothermie, TEO, TEA)
Windenergie op zee Windenergie op zee
Industiële cluster Industiële cluster
Energietransitie netwerk (1)
Hoofdleiding elektra Hoofdleiding elektra
Hoofdleiding gas Hoofdleiding gas
Hoofdleiding windenergie Hoofdleiding windenergie
Overig Overig
Energietransitie CO2-reductie en binden (2)
CO2-opslag in natuur CO2-opslag in natuur
Tegenaan extra CO2-uitstoot als gevolg van bodemdaling in veen(weide)gebieden Tegenaan extra CO2-uitstoot als gevolg van bodemdaling in veen(weide)gebieden
Chemport Chemport