ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Landbouw_Huidige_situatie)

Landbouw verwerkende bedrijven (0)
Samenhangende landschapsstructuur 7 deelgebieden (Omgevingsvisie 2016-2020) (1)
Centrale Woldgebied en Duurswold Centrale Woldgebied en Duurswold
Gorecht Gorecht
Oldambt Oldambt
Veenkoloniën Veenkoloniën
Waddenkust en Wierdenland Waddenkust en Wierdenland
Westerwolde Westerwolde
Zuidelijk Westerkwartier Zuidelijk Westerkwartier
Schaalvergroting landbouw (Omgevingsvisie 2016-2020) (2)
Uitbreiding bouwblok tot 1 ha Uitbreiding bouwblok tot 1 ha
Uitbreiding bouwblok tot 2 ha Uitbreiding bouwblok tot 2 ha
Uitbreiding bouwblok 2 tot 4 ha Uitbreiding bouwblok 2 tot 4 ha
Landgebruik (BRT) (4)
akkerland akkerland
grasland grasland
bos bos
kwekerij kwekerij
braakliggend braakliggend
duin duin
heide heide
zand zand
bebouwd gebied bebouwd gebied