ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de helikopterhaven Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Een helikopterhaven ondersteunt de mogelijkheden van verdere ontwikkeling van offshore windenergie en kan onder meer worden gebruikt bij de bouw, onderhoud en beheer van de offshore windparken.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Helikopterhaven Eemshaven (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)
type:
url:
tags: ["STRUCTUURPLANNEN","VLIEGVELDEN","INFRASTRUCTUUR","ECONOMISCHE ONTWIKKELING","WINDENERGIE"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 25000
spatialReference: