ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Geur_Huidige_situatie)

Geur MMP (0)
3 3
4 4
6 6
Oosterhorn Autonome Situatie (1)
3 3
4 4
6 6
GES - waarden geur (2)
3 3
4 4
6 6
Industrieterreinen (3)
bedrijventerreinen (4)
buffer bedrijventerreinen (5)
Kernen (vlakken) (6)
bedrijventerrein (bestaand) bedrijventerrein (bestaand)
stedelijk gebruik (bestaand) stedelijk gebruik (bestaand)
Geur (7)
GES 3 GES 3