ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: De geluidzones van de luchthavens hebben de geluidcontouren als basis. De zones geven het gebied tussen de geluidcontouren weer. Dit is een vlakvullende weergave.
summary: De geluidzones van de luchthavens hebben de geluidcontouren als basis. De zones geven het gebied tussen de geluidcontouren weer. Dit is een vlakvullende weergave.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de geluid</SPAN><SPAN>zones</SPAN><SPAN> van de luchthavens. De geluid</SPAN><SPAN>zones</SPAN><SPAN> zijn gebaseerd op het maximaal gebruik van de luchthaven volgens het luchthavenbesluit voor de betreffende luchthaven. De geluidsbelasting is weergeven in de dosismaat Lden. Dit is een jaargemiddelde, waarbij de nacht en avond resp. 5 en 10 dB strenger worden beoordeeld. Het Besluit burgerluchthavens bepaalt de ruimtelijke doorwerking van de geluidcontouren: Binnen de 70 dB(A)-contour worden woningen en geluidsgevoelige gebouwen aan hun bestemming onttrokken en is nieuwbouw niet toegestaan. Tussen de 70- en 56 dB(A)-contouren is realiseren van deze objecten niet zonder meer mogelijk. Het gebied tussen de 48- en 56 dB(A)-contour geldt als aandachtsgebied bij ruimtelijke ontwikkelingen. De contouren moeten worden overgenomen in het bestemmingsplan.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Luchthavens Geluidzones
type:
url:
tags: ["LUCHTVAART","GELUIDSZONES","WET GELUIDHINDER","VLIEGVELDEN","Gebiedsbeheer","gebieden waar beperkingen gelden","gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 1000
spatialReference: