ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Erfgoed)

Rijksmonumenten (2019) (1)
Rijksmonument Rijksmonument
Gemeentelijke monumenten (2019) (2)
Gemeentelijk monument Gemeentelijk monument
Gemeentelijke monumenten light (2019) (3)
Gemeentelijk monument light Gemeentelijk monument light
Karakteristieke panden (2019) (4)
Karakteristiek pand Karakteristiek pand
Beeldbepalend (2019) (5)
Beeldbepalend monument Beeldbepalend monument
Borgterreinen en landgoederen (2012) (10)
Bijzonder gebied met monumenten (2002) (11)
Archeologische monumentenkaart (AMK) (2015) (12)
Beschermde stads- en dorpsgezichten (RCE, 2018) (13)
rijksmonument rijksmonument
in procedure in procedure
gewaardeerd, niet beschermd gewaardeerd, niet beschermd