ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Energie___Huidige_situatie)

Zonne-energie gegund en gerealiseerd (3)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 25 6 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 155 51 - 155
Aanlanding Cobrakabel (Omgevingsvisie, 2017) (11)
Aanlanding Geminikabel (Omgevingsvisie, 2017) (12)
Mast (TenneT, 2020) (14)
Mast/portaal Mast/portaal
Bliksemdraad (TenneT, 2020) (15)
Bliksemdraad Bliksemdraad
Hoogspanning leiding (bovengronds) (TenneT, 2020) (16)
220 220
380 kV 380 kV
Hoogspanning leiding (bovengronds) (TenneT, 2020) (17)
110 kV 110 kV
150 kV 150 kV
Hoogspanning kabel (ondergronds) (TenneT, 2020) (18)
110 kV 110 kV
150 kV 150 kV
220 kV 220 kV
380 kV 380 kV
450 kV 450 kV
Opstijgpunt (TenneT, 2020) (19)
Opstijgpunt Opstijgpunt
Hoofdstation (Enexis, 2017) (20)
Transportverdeelstation (Enexis, 2017) (21)
Hoogspanningsstation (TenneT, 2019) (22)
Hoogspanning station Hoogspanning station
Electriciteitskabels Noordzee (23)
Windturbine in windpark (31)
Windturbine (BRT, 2019) (33)
EAZ windmolens (32)
Windturbines Duitsland (34)
Windparken (35)
Windpark Noordzee (36)
Windsnelheid per gemeente SDE++ (juli 2020, KNMI, RVO) (37)
< 6,75 m/s < 6,75 m/s
6,75 - 7,0 m/s 6,75 - 7,0 m/s
7,0 - 7.5 m/s 7,0 - 7.5 m/s
7,5 - 8,0 m/s 7,5 - 8,0 m/s
8,0 - 8,5 m/s 8,0 - 8,5 m/s
> 8,5 m/s > 8,5 m/s
LOFAR_locaties (Astron) (41)
LOFAR-station LOFAR-station
NAA station NAA station
Radio-telescoop Radio-telescoop
LOFAR_locaties (ingezoomd (Astron)) (42)
LOFAR-station LOFAR-station
NAA station NAA station
Radio-telescoop Radio-telescoop
Storingsarme zones om LOFAR-stations en Radiotelescopen (Astron) (43)
Storingsvrije zone Storingsvrije zone
Coördinatiezone Coördinatiezone
2km-buffer om LOFAR-station 2km-buffer om LOFAR-station
Verblijfsobject + 300m (45)
Verblijfsobject + 500m (46)
Verblijfsobject + 700m (47)