ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Windturbine in windpark (ID: 31)

Parent Layer: Windenergie

Name: Windturbine in windpark

Display Field: BGT_identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-size:12pt">Dit bestand bevat de locaties van de windturbines binnen de concentratiegebieden grootschalige windenergie die zijn vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. Van de turbines zijn verschillende gegevens opgenomen, zoals ashoogte, rotordiameter, vermogen in kilowatt, datum bouwjaar, status van het park en de turbine, fabrikant en type turbine.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7b73260f2888412d84c46dbbd7162920

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 200000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: true

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata