ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Aanlanding Geminikabel (Omgevingsvisie, 2017) (ID: 12)

Parent Layer: Energietransport

Name: Aanlanding Geminikabel (Omgevingsvisie, 2017)

Display Field: SHAPE.STArea()

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de kabelverbindingen t.b.v. het Gemini offshore windpark, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee zal met een totale capaciteit van 600 MegaWatt één van de grootste windparken ter wereld worden, zowel in omvang als productie. Gemini staat op 85 kilometer uit de kust ten noorden van Nederland en is niet zichtbaar vanaf de kustlijn. Gemini krijgt twee kabels, die de opgewekte stroom in de Eemshaven aan land brengen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7b73260f2888412d84c46dbbd7162920

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 100000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: true

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata