ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Aanlanding Cobrakabel (Omgevingsvisie, 2017) (ID: 11)

Parent Layer: Energietransport

Name: Aanlanding Cobrakabel (Omgevingsvisie, 2017)

Display Field: SHAPE.STLength()

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de Cobrakabel, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan, genaamd de COBRAkabel, tussen het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet. De kabel is ongeveer 325 kilometer lang, loopt tussen Eemshaven (Nederland) via Duitsland en Endrup (Denemarken) en krijgt een capaciteit van circa 700 MW.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7b73260f2888412d84c46dbbd7162920

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 100000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: true

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata