ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Cultuurhistorisch_waardevolle_objecten)

Cultuurhistorisch waardevolle sluizen (2005) (3)
waardevol waardevol
zeer waardevol zeer waardevol
weinig waardevol weinig waardevol
Cultuurhistorisch waardevolle boerenerven (2005) (2)
zeer waardevol zeer waardevol
waardevol waardevol
weinig waardevol weinig waardevol
onbekend onbekend
Cultuurhistorisch waardevolle bruggen (2005) (1)