ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Inventarisatie ter bepaling van de historische waarde van bruggen
summary: Inventarisatie ter bepaling van de historische waarde van bruggen
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Cultuur-historisch waardevolle bruggen. Geeft een typering en een datering en de landschappelijke en stedebouwkundige betekenis van bruggen in de provincie. Bruggen in Groningen 1988, Inventarisatie van bruggen voorkomend in het raamplan waterwegen van de provincie Groningen .</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen, dit bestand kan onbeperkt uitgeleverd worden</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Cultuurhistorisch waardevolle bruggen (peildatum 1988)
type:
url:
tags: ["BRUGGEN","CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAARTEN"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 50000
spatialReference: