ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Bos_en_Hout___Huidige_Situatie)

Natuurbeheerplan 2021 - Beheergebied Bos en Hout (1)
Rivier- en beekbegeleidend bos Rivier- en beekbegeleidend bos
Hoog- en laagveenbos Hoog- en laagveenbos
Haagbeuken- en essenbos Haagbeuken- en essenbos
Duinbos Duinbos
Dennen-, eiken- en beukenbos Dennen-, eiken- en beukenbos
Droog bos met productie Droog bos met productie
Vochtig bos met productie Vochtig bos met productie
Droog bos met productie Droog bos met productie
Vochtig bos met productie Vochtig bos met productie
Vochtig hakhout en middenbos Vochtig hakhout en middenbos
Droog hakhout Droog hakhout
Park- of stinzenbos Park- of stinzenbos
Eendenkooi Eendenkooi
Houtwal en houtsingel Houtwal en houtsingel
Elzensingel Elzensingel
Bossingel en bosje Bossingel en bosje
Knip- of scheerheg Knip- of scheerheg
Struweel Struweel
Laan Laan
Knotboom Knotboom
Hoogstamboomgaard Hoogstamboomgaard
Hakhoutbosje Hakhoutbosje
Natuurbeheerplan 2021 - Overig Beheergebied (2)
Zee en wad Zee en wad
Duin- en kwelderlandschap Duin- en kwelderlandschap
Rivier- en moeraslandschap Rivier- en moeraslandschap
Zoet water Zoet water
Moeras Moeras
Veen en natte heide Veen en natte heide
Droge heide Droge heide
Vochtige duinvallei Vochtige duinvallei
Schor of kwelder Schor of kwelder
Graslanden Graslanden
Poel en kleine historische wateren Poel en kleine historische wateren
Rietzoom en klein rietperceel Rietzoom en klein rietperceel
Fort en Historisch erf Fort en Historisch erf
Aardwerk en groeve Aardwerk en groeve
Natuurbeheerplan 2021 - Agrarisch Zoekgebied (3)
Open grasland Open grasland
A12 Open akkerland A12 Open akkerland
Bos- en natuurgebieden buiten het NNN (2021) (4)
Bos- en natuurgebieden buiten het NNN Bos- en natuurgebieden buiten het NNN
Bos en Hout lijnen (Top10NL) (6)
Bos en Hout vlakken (Top10NL) (7)
bos: gemengd bos bos: gemengd bos
bos: loofbos bos: loofbos
bos: naaldbos bos: naaldbos
populieren populieren
bos: griend bos: griend
dodenakker met bos dodenakker met bos
boomkwekerij | boomgaard boomkwekerij | boomgaard
NNN Groningen (2021) (11)
NNN beheergebied NNN beheergebied
NNN natuurgebied NNN natuurgebied
NNN natuurgebied - water NNN natuurgebied - water
NNN Drenthe (2020) (12)
EHS Fryslan (2014) (13)
EHS water EHS water
EHS overige natuur EHS overige natuur
EHS Beheergebied EHS Beheergebied
Beheergebied en natuur buiten EHS Beheergebied en natuur buiten EHS