ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Digitale topografische basisbestand van Nederland
summary: Digitale topografische basisbestand van Nederland
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 5000
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10.000. Definitie Inrichtingselement: Ruimtelijk object, punt of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement. Let op: Deze data wordt automatisch twee-jaarlijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRT.DM_NIP_VERVERSINGSDATUM_BRT.</SPAN></P></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>niet te gebruiken bij een schaal groter dan 1:5.000, of kleiner dan 1:25.000</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: BasisRegistratie Topografie TOP10NL Inrichtingselement (Lijnen)
type:
url:
tags: ["TOPkaarten","Topografische kaart","Stafkaart","Gebiedsinformatie","Plaatsbeschrijving","Geografisch","Gebouw","Huis","Bebouwd Gebied","Huizenblok","Hoogbouw","Muur","Warenhuizen","Kassen","Tank","Politiebureau","Postkantoor","Gemeentehuis","Hospitaal","Ziekenhuis","Markant Object","Jaknikker","Zuiveringsinstallatie","Paal","Vlampijp","Schietbaan","Seinmast","Windturbine","Windmolen","Watermolen","Windmolentje","Gemaal","Religieus gebouw","Kapel","Kruis","Hunebed","Gedenkteken","Monument","Toren","Watertoren","Vuurtoren","Autosnelweg","Hoofdverbindingsroute","Lokale weg","Onverharde weg","Overkluizing","Passage","Voetgangersgebied","Voetpad","Straat","Rijwielpad","Pontveer","Voetveer","Veerdienst","Brug","Pijler van brug","Vonder","Beweegbaar Brugdeel","Carpoolplaats","Tankstation","Parkeerterrein","Wegafsluiting","Kilometerpaal","Wegwijzer","Parkeerterrein","Spoor","Tramroute","Smalspoor","Metro","Station","Metrostation","Laadperron","Kilometerpaal","Kabelbaanmast","Kabelbaan","Zendmast","Ontvangstmast","Hoogspanningsmast","Hoogspanningsleiding","Boom","Loofbos","Naaldbos","Gemengd bos","Griend","Populierenopstand","Heg","Bomenrij","Bouwland","Weiland","Boomgaard","Boomkwekerij","Heide","Zand","Overig bodemgebruik","Begraafplaats kruisje","Begraafplaats","Fruitkwekerij","Erf","Tunnel","Dam","Greppel","Zee","Oeverlijn","Waterloop","Hoogwaterlijn","Laagwaterlijn","Droogvallende gronden","Dieptelijn","Dieptepunt","Steenglooiing","Krib","Dras","Riet","Paalwerk","Landaanwinning","Aanlegsteiger","Dukdalf","Kilometerpaal","Kilometerraaipaal","Kilometerraaibord","Peilschaal","Baak","Lichtopstand","Peilmeetstation","Sluisdeur","Stuw","Duiker","Grondduiker","Dam","Stroompijl","Eb/vloed","Hoofdafwateringspatroon","Dijk","Boezemkade","Wal","Kade","Geluidswering","Hoogteverschil","Aardrand","Hek","Camping","Sportcomplex","bebouwd gebied","huizenblok","hoogbouw","kas","autosnelweg","hoofdweg","regionale weg","lokale weg","onverharde weg","straat","wandelgebied","fietspad","pad","voetpad","in aanleg","in ontwerp","viaduct","tunnel","brug","beweegbare brug","spoorweg","station","laadperron","tram","metro","metrostation","waterloop","schutssluis","vonder","koedam","grondduiker","duiker","stuw","sluis","pontveer","voetveer","peilschaal"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 25000
spatialReference: