ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Bos en Hout lijnen (Top10NL) (ID: 6)

Parent Layer: Bos en Hout uit Top10NL

Name: Bos en Hout lijnen (Top10NL)

Display Field: GML_ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10.000. Definitie Inrichtingselement: Ruimtelijk object, punt of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement. Let op: Deze data wordt automatisch twee-jaarlijks bijgewerkt. De meest recente update-datum is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRT.DM_NIP_VERVERSINGSDATUM_BRT.</SPAN></P></DIV></DIV>

Service Item Id: d969f7f6215a454faa390d96f0290914

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata