ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/Habitatgebieden_MIL1)

HabitatTypen_Edwin (0)
<Null> <Null>
Beuken-eikenbossen met hulst Beuken-eikenbossen met hulst
Blauwgraslanden Blauwgraslanden
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
<all other values> <all other values>
HabitatGebieden2 (1)
Beuken-eikenbossen met hulst Beuken-eikenbossen met hulst
Blauwgraslanden Blauwgraslanden
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
<all other values> <all other values>