ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Natuurbeheerplan 2021. Vastegesteld op 14-4-2020. Het De beheertypenkaart geeft al de aanwezige, door de provincie als beheerwaardige gekwalificeerde, natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met het natuurbeheerplan geeft de provincie weer op welke percelen ze welk beheertype tenminste wil behouden en waar ze via de openstelling SVNL subsidie op kan verlenen.
summary: Natuurbeheerplan 2021. Vastegesteld op 14-4-2020. Het De beheertypenkaart geeft al de aanwezige, door de provincie als beheerwaardige gekwalificeerde, natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met het natuurbeheerplan geeft de provincie weer op welke percelen ze welk beheertype tenminste wil behouden en waar ze via de openstelling SVNL subsidie op kan verlenen.
extent: [[6.15831783121688,52.8373959439771],[7.24489854380901,53.5815063696289]]
accessInformation:
_ssl: true
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1.7976931348623157E308
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Map
type: Map Service
url:
tags: ["Natuurbeheerplan","NBP","NBP2021","NBP 2021","NNN","Natuurnetwerk Nederland"]
culture: nl-NL
name: Natuurbeheerplan_NBP_2021_MIL1
guid: 6237A197-B8E6-4E51-BA2D-E32B05EA7B79
minScale: 0
spatialReference: RD_New