ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: BeheergebiedAmbitie (ID: 1)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: BeheergebiedAmbitie

Display Field: beheertype_ambitie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De beheerkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en begrensde beheertypen.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>Geomagazijn.GEO.NAT_NBP202</SPAN><SPAN>3</SPAN><SPAN>_BEHEERGEBIED</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 22e4136be54442cfb5e6ce0a92dd9158

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 15000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: beheertype_ambitie

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata