ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KarakteristiekeSlotenMiddagHumsterlandWijzigingsbevoegdheid (ID: 48)

Name: KarakteristiekeSlotenMiddagHumsterlandWijzigingsbevoegdheid

Display Field: OMSCHRIJVI

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat karakteristieke sloten van Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen voor het verleggen en dempen van deze sloten.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: f0e3725f05cd445ca7245e67c98a12fc

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 30000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata